LIMFNA DRENAŽA

Limfna drenaža je vrlo efikasna metoda kojom poboljšavamo mikrocirkulaciju, stimulišemo metabolizam i limfni sistem te ubrzavamo izlučivanje otpadnih materija. Manuelna limfna drenaža deluje na vegetativni nervni sistem, a posebno na parasimpatikus što kod pacijenta izaziva relaksaciju a često i san.Tokom MLD poboljšava se cirkulacija celog tela bez obzira na mesto gde se izvodi. Nakon MLD povećava se i diureza.Ukoliko se tokom tretmana javi znojenje to je znak da je cirkulacija preopterećena, tretman se prekida i može se nastaviti tek drugog dana.


Adresa

Jelene Ćetković 12, 11000 Beograd
800 metara od Trga Republike